Phát điện tại nhà máy Thuỷ điện Khe Soong

 
 

tichnuoclongho

Sau một thời gian khá dài, gặp rất nhiều khó khăn do trận lũ lớn năm 2008, nhưng cùng với năng lực và sự quyết tâm của đội ngũ các cán bộ lãnh đạo cũng như các kỹ sư thuỷ điện và công nhân vận hành của Công ty Cổ phần An Sinh từ một nhà máy điện với công suất 0.4MW - dự án nhà máy thủy điện Khesoong thuộc hệ thống bậc thang thủy điện trên sông Tiên Yên - hiện nay có công suất  3.6MW tại xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, TỈnh Quảng Ninh đã chính thức phát điện vào ngày 31/ 3 / 2010. 
Thủy điện Khesoong đã góp phần vào sự phát triển của lưới điện Quảng Ninh nói riêng và sự phát triển của lưới điện Quốc gia nói chung.

Một số hình ảnh về Nhà máy 
 

Công nhân vào ca trực


 


 

congnhanvaocatrucCông nhân vận hành

 

congnhanvaocatruc
Tích nước lòng hồ

 

tichnuoclongho
Tràn xả lũ
 

tranxalu