Văn phòng Trần Khát Chân - Hà Nội

Địa điểm xây dựng: 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thời gian thực hiện: 2011 
Mô tả sơ lược: Đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh tòa nhà trung tâm thương mại và văn phòng
Giá trị thực hiện: 356,451,735,000 VNĐ