Khách sạn Sài Gòn Hạ Long

Địa điểm xây dựng: Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện: 2004 - 2005
Mô tả sơ lược: Xây dựng khách sạn Sài Gòn Hạ Long
Giá trị thực hiện: 25,000,000,000 VNĐ