Trụ sở điều hành Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Địa điểm xây dựng: 360 Bến Chương Dương-Quận 1-TP.HCM
Thời gian thực hiện: 2006 - 2009
Mô tả sơ lược: Nhà làm việc; Sân vườn; Đường giao thông nội bộ; Kho lưu trữ; Cổng tường rào, nhà bảo vệ; Hồ phun nước nghệ thuật; Hệ thống điện và cấp thoát nước tổng thể; Trạm bơm, bể nước ngầm…
Giá trị thực hiện:  42,416,243,776 VNĐ