Công trình mở rộng QL1 đoạn Km1212+400-Km1265

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bình Định và Phú Yên
Thời gian thực hiện: 2014 - 2015
Mô tả sơ lược: Thi công hạng mục phá dỡ, nền đường, thoát nước và gia cố taluy, móng mặt đường
Giá trị thực hiện: 192,489,857,148 VNĐ