Nâng cấp và cải tạo nhà máy thủy điện Khe Soong

Địa điểm xây dựng:

Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh

Thời gian thực hiện: 2008 
Mô tả sơ lược: Đầu tư
Giá trị thực hiện: 72,384,500,000 VNĐ