Nhà máy thủy điện Hợp Thành

Địa điểm xây dựng: Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện: 2004 
Mô tả sơ lược: Đầu tư
Giá trị thực hiện: 27,275,869,000 VNĐ