Văn phòng cho thuê kết hợp đỗ xe 17 tầng

Địa điểm xây dựng: 105 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
Thời gian thực hiện: 2003
Mô tả sơ lược: Tư vấn quản lý và giám sát
Giá trị thực hiện: 552,630,100 VNĐ